S-a aprobat Programul de sustinere a activitatii de reproductie a bubalinelor

Camera Deputatilor a adoptat cu 228 voturi „pentru", 2 ''contra'' si 19 abtineri, proiectul de lege privind aprobarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor.

Scris de Daniela Carolina Cristescu, Miercuri, 25 Septembrie 2019

Potrivit proiectului, acesta este un program multianual de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul cresterii bivolitelor, pentru fermierii care desfasoara activitati de crestere si reproductie, prin investitii pentru realizarea de locuri noi de cazare in ferme noi sau in ferme aflate in activitate, precum si de stimulare a asocierii in cooperative.

Scopul legii il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv implementarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor in vederea imbunatatirii nivelului de performanta si sustenabilitate al fermelor de reproductie. Acest ajutor de stat se acorda potrivit prevederilor din Partea II, Capitolul 1, Sectiunea 1.1.1.1. - „Ajutoare pentru investitii in active corporale si necorporale in exploatatii agricole care au legatura cu productia agricola primara din orientarile Uniunii Europene privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020".

Schema de ajutor de stat se notifica la Comisia Europeana, conform dispozitiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, si se aplica pe intreg teritoriul Romaniei incepand cu 2019.

Ajutorul de stat se acorda pentru investitii in locuri noi de cazare pentru reproductie urmatorilor beneficiari, crescatori de bubaline, care desfasoara activitati de crestere si reproductie, astfel:
a) persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate - PFA, si/sau intreprinderi familiale - IF, si/sau intreprinderi individuale - II, care detin exploatatii cu aviz/inregistrate/autorizate sanitar-veterinar, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
b) persoane juridice si/sau PFA si/sau IF si/sau II care detin exploatatii cu aviz/autorizate/inregistrate sanitar-veterinar in care se desfasoara activitati de crestere si reproductie, asociate in cooperative agricole de exploatare si gestionare a efectivelor de animale in vederea infiintarii de ferme de reproductie, respectiv spatii de cazare si dotari;
c) unitati de cercetare-dezvoltare-inovare, universitati si licee de profil agricol.

Ajutorul de stat se acorda pentru realizarea a maximum 200 locuri noi de cazare pentru reproductie, pentru un beneficiar, in baza Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor.

Beneficiarii trebuie sa detina suprafata de teren necesara investitiilor. Cheltuielile eligibile necesare realizarii investitiilor sunt:
a) constructia locurilor de cazare, a spatiilor necesare pentru asigurarea masurilor de biosecuritate si a spatiilor auxiliare necesare functionarii investitiei;
b) achizitionarea sau achizitionarea prin leasing de utilaje si echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare, adapare si muls mecanic, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spatiilor tehnice privind masurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea si tratarea dejectiilor;
c) costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natura necesare realizarii investitiei, proiecte de constructie, servicii de arhitectura, organizare de santier, asigurarea utilitatilor, consultanta si autorizatii.

In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pune la dispozitia directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti o aplicatie informatica integrata, care are rolul de a asigura activitatea de inregistrare si verificare a eligibilitatii proiectelor, precum si de monitorizare a implementarii acestora si de conformitate a cheltuielilor cuprinse in aceste proiecte pentru programele de investitii in sectorul agricol, respectiv prezentul Program de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor.

Termenul maxim de realizare a investitiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.