Legea risipei alimentare se schimba

O noua propunere legislativa care prevede facilitati fiscale pentru cei care doneaza alimentele aflate aproape de data expirarii, acestea fiind excluse din sfera livrarilor supuse platii TVA, a fost depusa la Parlament de multi deputati.

Scris de Daniela Carolina Cristescu, Luni, 10 Februarie 2020

„Propunerea legislativa vizeaza modificarea a trei acte normative in scopul asigurarii aplicabilitatii legislatiei din domeniul diminuarii risipei alimentare", precizeaza initiatorii, in expunerea de motive a proiectului.

Prin modificarea Codului fiscal „se clarifica regimul facilitatilor fiscale de care beneficiaza donatorii prin excluderea alimentelor donate din sfera livrarilor supuse platii TVA".

De asemenea, se modifica Legea 217/2016 in aşa fel incat „incheierea contractelor de donatie a alimentelor sa fie mai facila, fara sa fie nevoie de incheierea lor in forma autentica".

Se modifica si Legea 200/2018, redefinindu-se termenul de „operator receptor" astfel incat „sa fie posibila functionarea organizatiilor neguvernamentale specializate in activitati de transfer de alimente".

Potrivit proiectului, „operatorii economici care transfera alimente prin donare, in baza prezentei legi, beneficiaza de facilitati fiscale, aşa cum sunt acestea reglementate de prevederile art. 25 alin. (4) lit. c), pet. 4, 5 şi 6, precum si art. 270 alin. (8) lit. d)-f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare". In acest sens, sunt deductibile cheltuielile privind bunurile cu termen de valabilitate/expirare depasit.

Nu este cuprinsa in sfera de aplicare a TVA livrarea „alimentelor destinate consumului uman, cu data-limita de consum aproape de expirare, daca transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare, a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman daca eliminarea acestora este efectuata potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare si a produselor agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, daca directionarea/dirijarea vizeaza transformarea acestora in compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare", mai prevede proiectul.

„Transferul alimentelor catre operatorii receptori se face in baza unui contract incheiat cu respectarea prevederilor prezentei legi. Alimentele transferate se considera a face obiectul darului manual, in sensul art. 1011 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de valoare", se mai stabileste in actul normativ.

Proiectul introduce si definitia operatorilor receptori (organizatiile beneficiare) ca fiind „operatorii din sectorul agroalimentar care desfasoara activitati inregistrate/autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ce raspund de respectarea legislatiei din domeniul igienei alimentelor dupa preluarea acestora de la operatorii donatori".

„In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare, ministrul finantelor publice, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si presedintele Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit ordinul comun de aplicare a prevederilor prezentei legi", mai prevede textul.

Proiectul va intra mai intai in dezbaterea Senatului, iar apoi a Camerei Deputatilor, care este for decizional.