Beneficiarii PNDR 2020 trebuie sa semneze electronic formularele de plata

Beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 trebuie sa utilizeze semnatura electronic pe formularele de plata aferente proiectelor de investitii.

Scris de Laura-Georgiana Cioba, Joi, 09 Ianuarie 2020

Formularele necesare sunt publicate pe pagina oficiala de internet a agentiei. Asadar, pentru a solicita decontarea cheltuielilor realizate in cadrul proiectului finantat prin PNDR 2020, trebuie semnate electronic urmatoarele formulare tipizate: declaratii de esalonare investitii, TVA si sprijin forfetar; cereri de plata avans, transe de plata, TVA si sprijin forfetar; declaratii de cheltuieli si declaratii de venituri; centralizatorul facturilor AP 1.2.3 si anexa - submasurile 9.1, si 9.1a.

Beneficiarii finantarilor PNDR 2020 care semneaza electronic trebuie sa completeze electronic formularele de plata si sa le incarce in sistemul electronic prin intermediul paginii de internet a AFIR. Aplicatia nu va mai solicita si incarcarea documentului tiparit, semnat olograf si scanat.