39,5 mil euro, pentru cultivatorii de tomate in sere si solarii

Productia de tomate cultivate in spatii protejate va fi sustinuta financiar si in acest an din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), resursele financiare alocate pentru 2020 cifrandu-se la aproape 39,5 milioane de euro, iar suma pe care o va primi un beneficiar nu va depasi 3.000 de euro pe an, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul MADR.

Scris de Daniela Carolina Cristescu, Marti, 04 Februarie 2020

„Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt in suma de maximum 39.477 mii euro, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 187.500 mii lei, si se asigura din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. In situatia in care, dupa centralizarea tuturor situatiilor privind sumele necesare reprezentand ajutor de minimis, se constata depasirea sumei maxime prevazute, valoarea ajutorului de minimis care se acorda per beneficiar poate fi redusa in vederea incadrarii in buget", se arata in proiectul de HG privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate" pentru anul 2020.

Astfel, legumicultorii romani care vor cultiva tomate in spatii protejate, respectiv in sere si solarii, si vor valorifica productia pe piata pentru asigurarea necesarului de consum intern vor putea primi cel mult 14.248,8 lei/beneficiar/an, suma ce reprezinta contravaloarea in lei a maximum 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2019.

Schema de ajutor de minimis este destinata producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale, producatorilor agricoli persoane juridice.

„Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii si in cele doua exercitii financiare precedente, conform prevederilor din Regulamentul de minimis in sectorul agricol. Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor intr-o singura transa in anul 2020", potrivit proiectului MADR.

Pentru a fi eligibili in ceea ce priveste acordarea ajutorului de minimis de maximum 3.000 de euro/an, beneficiarii trebuie printre altele, sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de cel putin 1.000 de metri patrati, marcata la loc vizibil, sa obtina o productie de minimum doua kilograme tomate/mp, dar si sa valorifice o cantitate de tomate de minimum doua tone, dovedita cu documente justificative.

De asemenea, producatorii trebuie sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in spatiile protejate, la data depunerii cererii.

Fata de programul derulat in anii trecuti vor fi modificari in acest an prin introducerea in registrul de tratament fitosanitar, verificarea se va face la rodire si la comercializare, nu cum se facea inainte la plantare si la rodire, iar suprafata solariilor va fi verificata si masurata.

Potrivit proiectului, producatorii trebuie sa detina Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, conform modelului prevazut in proiect, completat incepand cu data infiintarii culturii, si sa faca dovada productiei realizate prin documente justificative privind comercializarea productiei.

Valorificarea productiei se face pana la data de 31 mai inclusiv.

MADR, prin directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, efectueaza inspectii in teren, pe parcursul perioadei de vegetatie a culturilor de tomate si verifica permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotarari de catre beneficiarii sumelor reprezentand sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis, inclusiv existenta Registrului de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor.