Legislatie

A fost promulgata legea care acorda sprijin producatorilor de legume, fructe si cartofi

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe si cartofi.

Schema propune acordarea de sprijin sub forma de grant, pe o perioada de trei ani, in valoare de 100.000 euro anual, in cazul persoanelor juridice si a persoanelor fizice inregistrate fiscal, respectiv 300.000 euro anual in cazul cooperativelor pentru sustinerea activitatilor de sortare, ambalare, etichetare si transport desfasurate de producatorii agricoli de legume, fructe si cartofi.

Schema se aplica cu respectarea prevederilor cuprinse in Orientarile Uniunii Europene privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2023 – 2027 si se va aplica dupa autorizarea de catre Comisia Europeana.

Legea defineste spatiile protejate ca fiind spatiile special amenajate ce au ca scop protejarea culturilor de legume si fructe prin diferite mecanisme si construite din diferite materiale, precum: sere, solarii, tunele de protectie.

Schema se acorda solicitantilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

* sa fie persoana juridica, persoana fizica inscrisa in registrul agricol si inregistrata fiscal conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, cooperativa agricola infiintata, organizata si care functioneaza potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, grup/organizatie de producatori, dupa caz;

* sa detina si sa exploateze, in nume propriu sau prin membrii cooperatori/asociati, suprafete cultivate cu legume, cartofi, fructe, plantatii de pomi fructiferi, plantatii de arbusti si/sau semiarbusti fructiferi, plantatii cu struguri de masa destinati consumului uman;

* sa comercializeze legume, cartofi si/sau fructe; in cazul spatiilor protejate, suprafata minima destinata cultivarii sa fie de 500 mp; sa faca dovada prin documente justificative ca a realizat activitatile prevazute si ca valoarea productiei comercializate anual pentru care se solicita ajutorul a fost de minimum 1.000 euro, echivalentul in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei la data comercializarii;

* sa nu se afle in lichidare sau faliment la data accesarii ajutorului de stat, fara a fi emisa o decizie definitiva a instantelor judecatoresti de constatare a falimentului pana la aceasta data.

Ajutorul de stat instituit prin prezenta schema se acorda pe o perioada de 3 ani pentru productia autohtona si o singura data pe an.

Valoarea ajutorului de stat reprezinta 20% din valoarea productiei comercializate si se acorda anual, dar nu poate depasi 100.000 de euro, echivalentul in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei la data comercializarii, in cazul persoanelor juridice si persoanelor fizice inregistrate fiscal conform prevederilor OUG a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 300.000 de euro, echivalentul in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei la data comercializarii, in cazul cooperativelor agricole infiintate, organizate si care functioneaza potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si grupurilor/organizatiilor de producatori.

Fondurile necesare schemei instituite se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.