Legume

Productia de cartofi, sustinuta printr-un program de aproape 3 milioane de euro

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta aprobarea de catre Guvern a schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum”, in anul 2023.

Suma totala alocata este de 14, 8 milioane de lei, reprezentand echivalentul a 2,9 milioane de euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha. Pentru a obtine sprijinul financiar, cultivatorii trebuie sa obtina o productie minima de 15 tone/ha, din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la data de 17 noiembrie.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producatorii agricoli trebuie sa respecte urmatoarele conditii de eligibilitate:

– sa utilizeze o suprafata cultivata cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;

– sa obtina o productie de minimum 15 tone/ha de pe suprafata inscrisa in program, din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la data de 17 noiembrie a anului de cerere;

– sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu cartof de consum, in anul 2023;

– sa faca dovada productiei minime realizate prin documente justificative, in functie de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de inchidere zilnica / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

Beneficiarii pot fi din urmatoarele categorii:

  1. a) producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, valabil pana la 31 decembrie 2023;
  2. b) producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008;
  3. c) producatorii agricoli societati agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;
  4. d) producatorii agricoli persoane juridice.

Cererea de inscriere in program trebuie depusa incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ si pana cel tarziu data de 19 mai, inclusiv.

Valorificarea productiei se va face pana cel tarziu la data de 17 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative se va realiza pana la 20 noiembrie, inclusiv. Ulterior, Directiile Agricole Judetene transmit situatia centralizatoare la MADR – DGBFFE – pana la data de 5 decembrie inclusiv.