Agricultura

APIA: Rentierii agricoli pot solicita viza anuala pana la sfarsitul lunii august

Rentierii agricoli pot solicita, in perioada 1 martie – 31 august 2023, viza anuala pentru obtinerea sumei de bani reprezentand renta viagera agricola aferenta anului 2022, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

Viza se poate obtine fie prin prezenta fizica la sediul centrelor judetene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicatii sau posta/curier.

Pentru vizarea electronica, rentierii vor transmite documentele necesare acordarii vizei pe adresa de e-mail a centrului judetean APIA pe raza caruia figureaza cu domiciliul si vor contacta telefonic functionarii APIA pentru a primi confirmarea acordarii vizei.

Conform APIA, rentierii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiza medicala – pentru solicitantii pensionati pe caz de boala gradele I si II / decizia de la comisia de expertiza medicala si decizia de pensionare la limita de varsta – pentru solicitantii pensionati pe caz de boala gradele I si II a carei pensie de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta.

Totodata, printre documentele necesare se mai afla: procura notariala autentificata/curatela/hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila din care sa reiasa ca solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, in original, numai pentru cazurile in care solicitarea vizarii carnetului de rentier agricol este facuta de un reprezentant legal.

De asemenea, rentierii trebuie sa mai prezinte: contractul/contractele de arendare incheiat/incheiate pana la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor legale, extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare banca de pe teritoriul Romaniei, in lei (extrasul se depune optional); declaratia pentru obtinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor “titlului XI Renta viagera agricola” conform prevederilor legale.

APIA precizeaza ca in cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia pana la data decesului poate fi incasata de mostenitorii sai, cu conditia respectarii prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, si a depunerii, la oricare Centru APIA, pana la data limita 15 octombrie 2023, a cererii de mostenitor insotita de mai multe documente justificative. Astfel, mostenitorul trebuie sa depuna: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu in original); copie a certificatului de deces; copie a actului doveditor privind calitatea de mostenitor (certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor, certificat de legatar, hotarare judecatoreasca de succesiune investita cu formula “definitiva”); copie dupa B.I/C.I./pasaport al mostenitorului; imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (original); extras de cont pe numele mostenitorului.

“Deoarece carnetul de rentier este un document care se depune obligatoriu in original, acest tip de cerere poate fi depusa la sediul centrului judetean APIA sau transmisa prin posta/curier”, informeaza reprezentantii APIA.

Plata rentei viagere agricole se efectueaza intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie 2023, prin mandat postal sau virament bancar.