Legume

Ajutor de 3.000 de euro pentru cultivarea tomatelor in spatii protejate

Legumicultorii vor beneficia in 2023 de un ajutor de minimis de cel mult 3.000 de euro pentru cultivarea tomatelor in spatii protejate, plafonul maxim alocat in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pe anul 2023 pentru aceasta schema de sprijin fiind de 262,999 milioane de lei, respectiv echivalentul a 53,142 milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul MADR.

Schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2023, pentru sustinerea productiei de tomate in spatii protejate, cultivate in Ciclul I de productie si este destinata producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale, producatorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa solicite ajutorul de minimis prevazut de prezenta hotarare, sa utilizeze o suprafata cumulata de minimum 1.000 mp/ciclu de productie, cultivata exclusiv cu tomate in spatii protejate, sa marcheze suprafata prevazuta la loc vizibil, cu o placa indicator, sa obtina productia minima corespunzatoare culturii infiintate.

De asemenea, beneficiarii trebuie sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in spatiile protejate, in anul 2023 si sa detina Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, sa faca dovada obtinerii productiei minime realizate, prin documente justificative in functie de forma de organizare, sa faca dovada obtinerii productiei minime realizate, prin documente justificative in functie de forma de organizare si sa obtina tomate care nu depasesc continutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, conditie care se verifica conform prevederilor din proiectul de hotarare.

Productia minima prevazuta este de 3.000 kg/1.000 mp, iar valorificarea productiei se face pana la data de 10 iunie inclusiv. Pentru suprafata prevazuta initial se accepta o marja de eroare de +50 mp rezultati in urma verificarii in teren a suprafetei infiintate cu tomate.

Dovada obtinerii productiei de tomate obtinute in spatii protejate o constituie copia rapoartelor fiscale de inchidere zilnica/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, se precizeaza in document.

In proiectul de act normativ se mentioneaza ca sprijinul financiar se acorda beneficiarilor care indeplinesc conditiile si se exprima sub forma unei subventii, iar valoarea maxima in euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp/beneficiar. Acesta se acorda in lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de catre Banca Centrala Europeana, la data de 30 septembrie 2022, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).

Potrivit sursei citate, valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de inscriere in program si in cele doua exercitii financiare precedente.

Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor intr-o singura transa, in anul 2023.