MADR

Ministerul Agriculturii aloca 7 milioane de euro pentru infiintarea stanelor montane

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va aloca printr-o schema de ajutor de stat 34,6 milioane de lei, echivalentul a 7 milioane de euro, pentru infiintarea stanelor montane, valoarea totala maxima eligibila a unui proiect pentru acest tip de investitie fiind de 300.000 lei, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul institutiei.

“Schema de ajutor sprijina realizarea de investitii in infiintarea de stane in zona montana (…) in vederea prelucrarii laptelui si obtinerea produselor derivate din acesta intr-un spatiu amenajat corespunzator, adaposturi pentru animale si pentru crescatorii de animale. Valoarea totala maxima eligibila a proiectului, permisa pe acest tip de investitie, este de 300.000 lei, din care 50% reprezinta ajutor de stat si 50% reprezinta cofinantarea beneficiarului”, se mentioneaza in proiect.

In situatia in care exista beneficiari care depun proiecte a caror valoare totala maxima eligibila depaseste valoarea totala prevazuta, atunci diferenta se suporta integral de catre beneficiar.

Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa fie crescatori de animale conform art. 1 din Legea nr. 332/2018 cu modificarile si completarile ulterioare; sa isi desfasoare activitatea in zona montana; sa acceseze o singura data pe intreaga perioada de derulare a Programului investitiile precizate, sa nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranzitie la noua Politica Agricola Comuna, pentru aceleasi cheltuieli eligibile legate de investitiile prevazute in document.

Printre cheltuielile eligibile se afla cele legate de constructia stanelor montane si cele pentru achizitionarea terenurilor, dar numai in limita a maximum 10% din totalul costurilor eligibile aferente constructiei stanei montane; cheltuieli generate de achizitia sau achizitia prin leasing de utilaje, echipamente si mijloace de transport, in limita valorii de piata a activelor, specializate in functie de tipul investitiei; cheltuieli generale legate in mod direct de constructia stanelor montane si cele pentru pentru achizitionarea terenurilor in limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de constructie, servicii de arhitectura, consultanta si autorizatii.

Taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile prevazute nu reprezinta cheltuiala eligibila, cu exceptia cazului in care nu este recuperabila in temeiul legislatiei nationale privind TVA.

Intensitatea ajutoarelor nu trebuie sa depaseasca 50% din cuantumul cheltuielilor eligibile prevazute.

Termenul final pana la care se aplica schema de ajutor este 31 decembrie 2022, iar platile aferente Programului vor fi efectuate pana la data de 29 decembrie 2023.

Tipurile de produse care se obtin prin realizarea investitiilor prevazute in proiectul de act normativ sunt: lapte, lapte complet netratat si laptele partial sau integral degresat; smantana; lapte acru, lapte si smantana covasite, iaurt, chefir si alte sortimente de lapte si smantana fermentate sau acrite; zerul; produsele pe baza de componente naturale ale laptelui, nedenumite si necuprinse in alta parte; untul si alte grasimi provenind din lapte, crema din lapte tartinabila; branza si cas.

Acordarea ajutorului de stat se realizeaza prin decontarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea investitiei, pe baza documentelor prezentate de beneficiar, respectiv contracte, situatii de lucrari, facturi si alte documente de plata. Plata cheltuielilor eligibile se face dupa verificarea fiecarei cereri de rambursare depuse, cu incadrarea in valoarea maxima a ajutorului aprobat prin contractul de finantare.

Sumele necesare schemei de ajutor se asigura de la bugetul de stat prin bugetul MADR, ce va repartiza creditele bugetare cu aceasta destinatie catre ANZM, in calitate de autoritate de implementare a Programului.

Perioada de monitorizare a investitiei este de 2 ani de la data finalizarii investitiei. In cazul investitiilor colective realizate de cooperativele agricole, in perioada de monitorizare, membrii cooperativei agricole au drept de preemtiune la transferul sau la vanzarea investitiei.