Legislatie

AFIR a publicat Ghidul pentru infiintarea grupurilor de producatori agricoli

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului pentru infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol prin submasura 9.1 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, pentru pregatirea proiectelor ce vor fi depuse in cadrul sesiunii de primire a cererilor de finantare din acest an.

Conform unui comunicat al AFIR, sprijinul public nerambursabil acordat prin submasura 9.1 este 100%, insa nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii cinci ani de la recunoastere respectivului grup. De asemenea, prin aceasta linie de finantare, grupurile de producatori pot primi pana la 100.000 euro/an. Sprijinul este forfetar, degresiv si platit in transe anuale, fiind acordat in baza unui plan de afaceri necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut.

Printre modificarile principale cuprinse in versiunea finala a Ghidului solicitantului se numara: actualizarea punctajelor aferente criteriilor de selectie, eliminarea obligativitatii prezentarii de catre solicitant a certificatului de inregistrare (verificarea fiind facuta de AFIR in ONRC), posibilitatea ca termenul de plata pentru grupurile de producatori recunoscute in anii 2021 si 2022 sa depaseasca data de 31.12.2025 , precum si alte clarificari.

Sprijinul financiar acordat prin PNDR 2020 in cadrul submasurii 9.1 ‘Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol’ sustine infiintarea si functionarea administrativa a grupurilor de producatori, astfel incat sa se poata asigura valorificarea in comun a produselor agricole ale membrilor, dar si integrarea pe piata a producatorilor primari prin adaptarea productiei acestora la cerintele pietei si comercializarea in comun a productiei lor. De asemenea, fondurile care vor fi disponibile pentru fermieri prin aceasta submasura pot fi utilizate pentru a asigura imbunatatirea performantelor generale si cresterea veniturilor generate de exploatatiile agricole si pentru crearea si promovarea lanturilor scurte de aprovizionare.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 9.1 sunt Grupurile de producatori din sectorul agricol, care sunt recunoscute oficial de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale inainte de solicitarea sprijinului, conform legislatiei nationale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificarile si completarile ulterioare).