Subventii

Peste 32.000 de cereri pentru microgranturi in domeniul agroalimentar

Peste 32.000 de cereri de finantare au fost depuse pentru Masura “Microgranturi in domeniul agroalimentar”, lista nominala cu cererile de finantare fiind postata pe site-ul oficial al APIA, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

“Lista nominala cu cererile de finantare depuse in cadrul apelului pentru Masura “Microgranturi in domeniul agroalimentar”, in conformitate cu datele primite de la administratorul tehnic al platformei IMM Recover (Serviciul de Telecomunicatii Speciale – STS), a fost postata pe site-ul oficial al APIA si poate fi vizualizata accesand link-ul https://apia.org.ro/microgranturi-in-domeniul-agroalimentar/. Aceasta cuprinde toate cererile de finantare depuse, precum si pre-evaluarea automata realizata de sistemul informatic”, precizeaza institutia.

In ceea ce priveste lista finala a beneficiarilor, MADR mentioneaza ca la realizarea acesteia se va tine cont de prevederile art.8 din OUG nr.61/2022, respectiv “Cererile de finantare depuse in cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finantare in ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite in Ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si in limita fondurilor alocate, conform art. 4 alin (2)”.

Potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile, sunt eligibili beneficiarii care indeplinesc conditiile prevazute la articolul 6 si care fac dovada ca cheltuielile efectuate din microgranturi potrivit art. 7, alin. (1) sunt in legatura cu activitatile/subactivitatile codului CAEN pentru care s-a solicitat finantare.

Ministerul Agriculturii precizeaza ca va continua demersurile de identificare a unei surse de finantare care sa raspunda cat mai bine nevoilor solicitantilor care activeaza in domeniul agriculturii si industriei alimentare, aflati in situatia de a nu obtine finantare prin aceasta masura ca urmare a epuizarii plafonului disponibil.

De asemenea, reprezentantii MADR sustin ca institutiile subordonate, responsabile cu implementarea masurilor de sprijin, vor lucra la o mai buna coordonare metodologica si vor intensifica eforturile de debirocratizare privind actele necesare accesarii masurilor gestionate, pentru a simplifica si eficientiza accesul fermierilor la fondurile disponibile.

Programul, demarat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene impreuna cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului si cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, face parte din pachetul de masuri “Sprijin pentru Romania” si vizeaza reducerea impactului semnificativ generat de cresterea preturilor la produsele de baza, precum si acordarea de sprijin pentru redresarea intreprinderilor din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii si industriei alimentare.

Solicitantii de microgranturi in domeniul agroalimentar au putut depune formularul cererii de finantare in perioada 27 – 31 mai, prin aplicatia electronica IMM Recover.

Potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), cererile se finanteaza in ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub forma forfetara este in valoare de 5.000 euro/beneficiar, la cursul valutar aferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt microintreprinderi, intreprinderile mici si mijlocii, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru, prin incheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.

Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat pentru activitati specifice din domeniul industriei agroalimentare in cadrul POC 2014-2020 aprobate prin OUG nr. 61/2022 sunt in valoare totala de 50 milioane euro, din care 29,845 milioane euro (respectiv 25 milioane euro FEDRREACT EU si 4,845 milioane euro cofinantare de la bugetul de stat) si 20,155 milioane euro de la bugetul de stat.