Legislatie

Proiect privind facilitarea investitiilor in sistemele de irigatii

Acordul scris al proprietarilor de terenuri poate fi inlocuit daca acestia nu pot fi identificati, prevede un proiect de lege pentru modificarea art. 34 din Legea imbunatatirilor funciare nr.138/2004, care isi propune sa faciliteze investitiile in sistemele de irigatii, adoptat de plenul Camerei Deputatilor.

S-au inregistrat 283 de voturi ‘pentru’ si o abtinere.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 34 din Legea nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, interventia legislativa vizand, potrivit expunerii de motive, sa se inlocuiasca ‘acordul scris al proprietarilor, intrucat sunt multe situatii cand investitiile sunt ingreunate sau blocate din cauza faptului ca proprietarii nu pot fi identificati’.

Initiativa legislativa isi propune sa faciliteze investitiile in sistemele de irigatii, atat din fonduri nationale, cat si europene.

Astfel, in cazul in care contractele prevazute de propunerea legislativa nu cuprind explicit acordul proprietarilor terenurilor si/sau acestia nu pot fi identificati, titularii autorizatiilor vor publica o notificare privind intentia de a executa lucrarile, la sediul primariei comunei, orasului sau municipiului pe raza careia/caruia se afla terenurile pe care urmeaza sa fie executate lucrarile, identificand aceste terenuri conform modalitatilor prevazute Legea 138/2004. In acest caz, notificarea devine dupa 10 zile calendaristice titlul pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.

Potrivit proiectului, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, organizatiile si federatiile beneficiaza, in conditiile legii, de un drept de servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriana si de un drept de uz asupra terenurilor proprietate publica sau proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice situate in cadrul platourilor deservite de amenajarile de imbunatatiri funciare.

Drepturile prevazute de proiectul de lege au ca obiect utilitatea publica a bunurilor din fondul dominant si se realizeaza cu titlu obligatoriu pe toata existenta acestora, se exercita fara inscriere in cartea funciara si cuprind dreptul de folosinta, intretinerea, reparatiile si paza integritatii respectivelor bunuri, precum si a inlaturarii urmarilor unor dezastre si aplicarii de masuri de protectie a mediului inconjurator, conform prevederilor legale in vigoare, prevede un amendament.

Sistemele de irigatii locale se autorizeaza de catre Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare. Pentru sistemele de irigatii locale infiintate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiarii au obligatia sa obtina autorizatia de la Agentie in termen de 6 luni de la aprobarea normelor metodologice, prevede un alt amendament.

Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.