Subventii

Sprijin de 1.200 de euro/hectar pentru sustinerea productiei de struguri de masa in 2022

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va aloca 15 milioane de lei, aproximativ 3 milioane de euro, pentru sustinerea productiei de struguri de masa in anul 2022, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul institutiei.

Valoarea maxima in euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este de 1.200 euro/ha si se plateste in lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2021.

Potrivit proiectului, schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2022, pentru sustinerea productiei de struguri de masa Vitis vinifera ssp. Vinifera si nu se aplica soiurilor cu destinatie mixta.

Sumele reprezentand ajutoare de minimis se acorda pentru plantatii cu struguri de masa pentru o suprafata de minimum 1.000 mp si maximum 10 ha, inclusiv, si se platesc beneficiarilor intr-o singura transa, in anul 2022. Plata se acorda proportional cu suprafata efectiv cultivata.

In document se precizeaza ca schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor/intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru sustinerea productiei de struguri de masa, respectiv: producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, valabil pana la 31 decembrie 2022, producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale si producatorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru productia de struguri de masa, beneficiarii trebuie sa solic ite ajutorul de minimis, sa utilizeze o suprafata cultivata cu struguri de masa, de minimum 1.000 mp si maximum 10 ha inclusiv, marcata la loc vizibil cu o placa-indicator, pe care sa se gaseasca inscriptia “Program sustinere struguri de masa, anul, beneficiar numarul, Directia Agricola Judeteana/a Municipiului Bucuresti, sa obtina o productie de minimum 6.000 kg struguri de masa/ha de pe suprafata prevazuta si sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cu plantatiile de struguri de masa, in anul 2022, la specificatia vii nobile pe rod, pentru struguri de masa.

Totodata, ei trebuie sa detina Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, completat incepand cu data infiintarii culturii si avizat de oficiul fitosanitar judetean, precum si sa faca dovada productiei realizate prin documente justificative, in functie de forma de organizare. Valorificarea productiei de struguri de masa se face in perioada 15 august – 21 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Potrivit proiectului, dovada obtinerii productiei de usturoi o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii conform Regulamentul de minimis in sectorul agricol si se acorda beneficiarilor care indeplinesc conditiile prevazute in proiect.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de inscriere in program si in cele doua exercitii financiare precedente, conform prevederilor din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.