Bauturi

Se infiinteaza Institutul de promovare a vinului romanesc

Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege care prevede infiintarea Institutului de promovare a vinului romanesc, in subordinea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole (ONVPV).

S-au inregistrat 199 de voturi “pentru”, 64 “impotriva” si 27 abtineri.

Proiectul de lege completeaza si modifica Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr.164/2015.

“In scopul promovarii vinului romanesc cu D.O.C., I.G. si a vinului varietal in plan national si international se infiinteaza Institutul de Promovare a Vinului Romanesc (IPVR), ca institutie de drept public si de utilitate publica, cu personalitate juridica, in subordinea ONVPV. Sediul IPVR este in Bucuresti, Soseaua Iancului nr.49, Sectorul 2”, prevede proiectul.

Institutul se va finanta din venituri proprii si de la bugetul ONVPV. Veniturile proprii pot proveni din din sponsorizari; donatii; prestari de servicii; contracte de finantare, incheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor de promovare a sectorului vitivinicol romanesc; contracte de parteneriat public privat; alte venituri, potrivit legii.

Regulamentul de organizare si functionare, atributiile si structura organizatorica sunt aprobate prin hotarare a Guvernului.

Patrimoniul institutului este alcatuit din bunuri mobile si imobile dobandite cu titlu de proprietate, donatii sau bunuri imobile aflate in proprietatea publica sau privata a statului si date in administrare sau in folosinta, in conditiile legii. Numarul de posturi aprobate este de minimum sapte. Personalul institutului va fi personal contractual si va fi salarizat potrivit anexei nr.VII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, mai prevede actul normativ.

Potrivit proiectului, “pentru monitorizarea aplicarii legislatiei europene si nationale in domeniul vitivinicol sau in scopuri statistice si/sau stiintifice, se infiinteaza Banca de date analitice a Romaniei care cuprinde rezultatele analizelor fizico-chimice si izotopice ale probelor de vin recoltate anual”.

Institutia publica responsabila cu gestionarea si actualizarea datelor din aceasta banca de date este Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului – Valea Calugareasca, aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Camera Deputatilor este for legislativ decizional pentru acest proiect.