Legea privind societatile agricole a fost modificata

In Ședința Guvernului din 5 iulie 2018 a fost adoptata Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societațile agricole și alte forme de asociere in agricultura ce reglementeaza cadrul juridic al inființarii și desfașurarii activitații societaților agricole.

Scris de Ramona Dascalu, Vineri, 06 Iulie 2018

In vederea transformarii societaților agricole in formele societare reglementate de Legea societaților nr. 31/1990 a fost promovata Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societațile agricole si alte forme de asociere in agricultura. Pentru aplicarea Legii 31/2017, era necesara elaborarea de norme metodologice de catre Ministerul Finanțelor Publice, acțiune care nu a putut fi finalizata fara a modifica norma primara (Legea 36/1990) care cenzureaza, in forma actuala, procesul de transformare pentru societațile agricole la nivel de lege.

Astfel, pentru reglementarea transformarii societaților agricole in societați, au fost corelate dispozițiile Codului Civil cu cele ale Legii societaților nr. 31/1990, dupa cum urmeaza:

  • Reformularea unor prevederi, pentru corelarea cu dispozițiile art. 232 – 241 din Codul Civil și cu cele ale Legii societaților nr. 31/1990;
  • Introducerea unor prevederi referitoare la reorganizarea prin transformare a societații agricole, concomitent cu inființarea societații reglementata de Legea nr. 31/1990;
  • Includerea unor dispoziții privind drepturile și obligațiile asociaților, patrimoniul societații, documentațiile și formalitațile ce trebuie efectuate;
  • Introducerea unor prevederi referitoare la procedura și termenele de inmatriculare a noii societați la Oficiul Registrului Comerțului;
  • Abrogarea art. III din Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societațile agricole și alte forme de asociere in agricultura.